فیلر‌های Perfectha - فناوری - Perfectha®
به قسمت بیماران بروید
به بخش پزشکان بروید
FA

Perfectha®،

ساخت فرانسه توسط شرکت دارویی سینکلر

Perfectha®،

ساخت فرانسه توسط شرکت دارویی سینکلر

فناوری E-brid پیشرفته‌ترین فرآیند تولید

1

استفاده از سدیم هیالورونیت با وزن مولکولی و خلوص بالا

2

فرآیند فراپیوند پیشرفته

3

حذف ناخالصی‌ها

4

فرآیند ترکیب کنترل‌شده

5

استرلیزه کردن با کیفیت استانداردهای داروسازی

6

کنترل کیفیت دقیق

چندساختاری شبکه‌های ارتباطی

الف) شبکه ماکرومولکولی

ترکیبی از پیوندهای فیزیکی و شیمیایی که منجر به شبکه فراپیوندی محکمی می‌شود.

ب) شبکه محلول پلیمر HA

شبکه فیزیکی تشکیل شده از زنجیره‌های HA درهم‌پیچیده. محلولی نرم.

پ) شبکه بین‌سطحی

این شبکه بین‌سطحی به‌واسطه پیچیدگی بین ناحیه بیرونی ذرات میکروژل و HA نزدیک آن، تشکیل می‌شود.

خوش آمدید به

لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که به شما بهترین را توصیف کند

بیمار
پزشک